Danh mục

2 QUY ĐỊNH NHẬN HÀNG

QUY ĐỊNH NHẬN HÀNG

Do hàng preorder là hàng đặt trước, La không ép ai mua hàng của mình thì hi vọng các bạn cũng sẽ hỗ trợ La hết mình để cuộc giao dịch của bọn mình vui vẻ hơn ạ. Nên hôm nay La viết “2 QUY ĐỊNH NHẬN HÀNG” bên La và sẽ bổ sung thêm (nếu có).

  1. Huỷ đơn – QUY ĐỊNH NHẬN HÀNG:
  • La không thu cọc của khách thì La hi vọng khách cũng suy nghĩ trước khi đặt hàng, La sẽ không chấp nhận huỷ vì bất kỳ lý do gì.
  • La sẽ từ chối giao dịch với bất kỳ bạn nào đã từng boom hàng bên La.

2. Thời gian nhận hàng preorder – QUY ĐỊNH NHẬN HÀNG:

  • Với những đơn hàng đã chuyển khoản: La keep tối đa 4 tháng để khách có thể gộp đơn ạ.
  • Với những đơn hàng chưa chuyển khoản:

1. Qua nhà La lấy hàng: La keep tối đa 3 ngày (kể từ khi có hàng) để khách có thể qua nhà La lấy. 

Vui lòng thông báo thời qua trước 1 ngày để La có thể chuẩn bị chu đáo hơn ạ.

2. COD nhưng muốn keep vài ngày: La keep tối đa 3 ngày (kể từ khi có hàng) và sẽ gửi COD qua các đơn vị vận chuyển. Nếu qua 3 ngày (kể từ khi có hàng), khách không phản hồi, La sẽ xem như đơn của khách là boom hàng và có quyền công khai thông tin của khách.

Note về QUY ĐỊNH NHẬN HÀNG: La tự đánh giá mình là một người khá dễ tính trong việc bán hàng, tuy nhiên, vì mình dễ tính thì hi vọng các bạn khách cũng hãy dễ tính lại với La ạ. Việc La bán hàng thì La đồng ý là La có lợi nhuận, tuy nhiên, đó cũng là công sức của La bỏ ra chứ không phải La ngồi không “ăn tiền”. Mình là mối quan hệ win-win (theo cách suy nghĩ cá nhân của La) nên hi vọng và cực kỳ mong muốn khách tôn trọng quy tắc và cách làm việc bên La ạ.

Shopping Cart